ICC-kurs

Hvem trenger ICC?

Hvem trenger ICC?
– Dersom du har tenkt å leie båt (opp til 50 fot) i utlandet
– Alle som skal ta ICC må ha båtførerprøven for å få det utstedt, også de født før 1980.

Hvor er det gyldig?

I utgangspunktet gjelder ICC i alle land som er med i ICC-samarbeidet. Selv om mange vanlige ferieland ikke er med i ICC-samarbeidet er det likevel mange utleiefirmaer som godtar det som bevis på kompetanse. Dersom du vurderer å leie båt i et land som ikke er med i samarbeidet så ta kontakt med utleiefirmaet og hør, bare for å være sikker. Norsk Test har en god oversikt over hva som er sedvane i ulike land i verden, et godt sted å forhøre seg om dette.

Hvordan foregår det?

– Det er forskjellig sjekkpunkter for motorbåt og seilbåt. Utsjekk på motorbåt gjelder kun for motorbåt, mens utsjekk for seilbåt gjelder både for seilbåt og motorbåt. 

– Vår utsjekk foregår på vår 55 fots Hanse seilbåt og gir deg ICC sertifikat på både motorbåt og seilbåt.

– Når utsjekken er bestått sendes søknadsskjema (sdir.no) inn sammen med utsjekksattest til Sjøfartsdirektoratet. Behandlingen tar rundt en uke, man kan gå raskere ved hastesaker, da må Norsk Test kontaktes av kunden direkte.

– Sjekkpunktene ligger på SDIR.no, og omfatter en teoretisk/muntlig del og en praktisk del. Disse inneholder blant annet:

Muntlig

Praktisk

Påmelding og kurs